God man och förvaltare

Anledningen till att en person behöver god man eller förvaltare varierar. Gemensamt är dock att personen på grund av funktionsnedsättning och/eller sjukdom är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person.

För mer information se sidan om god man, förvaltare, överförmyndare