Gruppbostad

En gruppbostad utgörs vanligen av ett litet antal lägenheter som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen. Gruppbostaden är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det kan också vara en lämplig boendeform för dig med mindre omfattande omvårdnadsbehov, men som har behov av social gemenskap och stöd nattetid. Insatsen gruppbostad innebär bland annat att du garanteras en egen fullvärdig lägenhet. I gruppbostaden ska det finnas gemensamma utrymmen för umgänge och personal finns tillgänglig dygnet runt.