Boende för barn och unga

Utgångspunkten är att stöd och insatser ska ges till föräldrar och barn för att möjliggöra att barn kan växa upp med sina föräldrar. Om det trots insatser inte är möjligt och behovet beror på barnets funktionsnedsättning finns insatsen boende i familjehem och bostad med särskild service för barn och unga.

Familjehem innebär att barnet bor i annan familj och bostad med särskild service innebär ett boende tillsammans med andra barn där särskilt kvalificerad och kompetent personal finns tillgänglig dygnet runt.

Både familjehem och bostad med särskild service är ett komplement till föräldrahemmet.