Boende

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Många människor med funktionsnedsättning hyr eller köper en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Då kan det vara aktuellt med en bostadsanpassning eller stöd i hemmet för att du ska få vardagen att fungera. När dina behov är större än så kan det vara en bostad med särskild service, där tillgång finns till personal dygnet runt, som är rätt insats.

Du kan kontakta socialsekreterare på Myndighetsavdelningen LSS för mer information.