Händer som sträcks ut mot varann
Foto: istock.com

Ansöka om stöd eller insats

Du som har behov av insats eller stöd kan ansöka hos myndighetsavdelningen LSS. Du får träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få.

Boka tid för möte

Efter att du skickat in din ansökan om stöd eller begäran om insats bokar socialsekreteraren en tid med dig för ett personligt möte. Du väljer om du vill ha med någon på mötet som du känner förtroende för, exempelvis en anhörig, en vän eller god man.

Syftet med mötet är att socialsekreteraren under samtalet med dig ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

Under mötet kommer ni att prata om ditt boende, din fysiska och psykiska hälsa, hur din vardag ser ut, hur du klarar att göra bank- eller postärenden och vilka intressen du har.

Under mötet ansöker du muntligt eller skriftligt om det stöd och den hjälp du önskar. Du har rätt att ansöka om vad du vill men det är ditt behov som avgör vilket stöd du sedan blir beviljad.

Om du vill byta handläggare/socialsekreterare har du rätt att göra det.

Tystnadsplikt

Socialsekreteraren har tystnadsplikt. Det innebär att han eller hon inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. Socialsekreteraren får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Begära insats enligt LSS

Här finns formulär du kan fylla i och skicka in till oss