Ledamöter i KRF, kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ledamöter från kommunstyrelsen

Stefan Svensson (KD), ordförande, kstefan [dot] svensson1 [at] gmail [dot] com

Anita Hedén Unosson (S), vice ordf

Anita Brodén (L), ersättare

Sebastian Aronsson (S), ersättare

 

Ledamöter från föreningar

Josef Weiss, ordförande för föreningarna
telefon 073-034 98 92  
FUB                                                                                

Britt Ahlström-Karlsson                                                                 Reumatikerföreningen

Jan Orrefelt                                                                                                 Diabetesföreningen

Christer Svensson                                                                                       Neuroförbundet

Lilian Örtengren
Hörselskadades förening                                                                                

Ann-Christine Hedvall, ersättare
FUB

Lottie Lycke, ersättare
Reumatikerföreningen

Brita Joneskär, ersättare
Föreningen HjärtLung

Kjell Åkerman, ersättare
Diabetesföreningen

Kerstin Ängberg, ersättare
Bröstcancerföreningen Svea

 

Ungdomsrepresentanter

Rebecca Andersson, ledamot

Nora Hagberg, ersättare

 

Samordnare

Magnus Nilsson

telefon 0322-61 62 37

 

Sekreterare

Christina Falk

christina [dot] falk [at] alingsas [dot] se

telefon 0322-61 72 78