Min värld - allas värld?

Hur kan man öka medvetenheten om tillgänglighets- och funktionshinderfrågor hos kommuninvånare som vanligtvis inte tänker på dessa frågor? Denna fråga ställde sig Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor inför 2010 då tillgängligheten och ”enkelt avhjälpta hinder” var i fokus. Svaret blev en fototävling med tema tillgänglighet som arrangerades under hösten 2009 i samarbete med Alingsås Tidning. De vinnande bidragen ingick i en fototutställning med tema tillgänglighet och funktionshinder i Alingsås Konsthall. Mer info om utställningen, se pdf nedan "Foto som redskap".

Utställningen har varit utgångspunkten för ett handledningmaterial Min värld - allas värld? (finns nedan som pdf), i detta ingår följande;

  1. Handledningshäfte
  2. Bildspel
  3. Hjälptexter till bildspel
  4. Informationsfilm om ledstråk
  5. Handisams filmer "Öka tillgängligheten nu"  

Målgruppen för Min värld - allas värld är barn och ungdomar från förskola till årskurs 9 i Alingsås kommun. Men bildspel och filmer kan med fördel användas för alla åldrar som information/utbildning om funktionshinderfrågor.

För mer info kontakta Kristina Avaheden, funktionshinderstrateg, 0322 - 61 70 55.