Funktionshinderföreningar

Föreningsregistret

Sök föreningar  i Alingsås kommun

Förbundet unga rörelsehindrade

Unga Rörelsehindrade är en förening för barn och unga (0 – 32 år) med nedsatt rörelseförmåga. Föreningen arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter i Sverige och är politiskt och religiöst obundna.

DHR

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

RBU

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar