skrattande flicka med flätor
Foto: istock.com

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Här finns information om stöd från Alingsås kommun och hur du gör för att ansöka om stöd.

Vad är funktionsnedsättning?

En eller flera skador eller sjukdomar som gör att du har svårt att klara vardagen. Det kan vara:

  • autism
  • hjärnskada
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • psykiska funktionsnedsättningar
  • rörelsehinder
  • språk- och kommunikationssvårigheter
  • synskador
  • utvecklingsstörning

Hitta rätt stöd

I menyn till vänster kan du hitta information om olika former för stöd och hjälp.

Du är också välkommen på något av våra informationsmöten. Eller du kan kontakta enheten för funktionsstöd som kan hjälpa dig att hitta stöd och service som du behöver för att till exempel kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter. En ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.