Bidrag till föreningar som gör insatser för ensamkommande

Regeringen har beslutat om ett stöd till landets kommuner för att ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen.

Alingsås kommun har beslutat att föreningar och organisationer som gör insatser för ensamkommande barn ska ha möjlighet att söka medel ur det tillfälliga statsbidraget 2018.

Det ska vara en förening eller organisation som under 2018 har bedrivit en riktad social insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. 

Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018.

Bidrag kan sökas av organisationer och föreningar i Alingsås kommun.

Sista ansökningsdag 21 december.