Föreningsbidrag för ensamkommande barn

Regeringen har beslutat om ett stöd till landets kommuner för att ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen.

Alingsås kommun har beslutat att föreningar och organisationer som gör insatser för ensamkommande barn ska ha möjlighet att söka medel ur det tillfälliga statsbidraget 2018, under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att använda resterande del av statsbidraget 2018 för detta syfte. Beslut tas 12 december. 

Det ska vara en förening eller organisation som under 2018 har bedrivit en riktad social insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. 

Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018.

Bidrag kan sökas av organisationer och föreningar i Alingsås kommun.

Instruktion för hur man söker bidraget finns nedan. OBS att ansökningstiden förlängts och att kriterierna för att söka breddats sedan instruktionen skrevs, bidragsberättigade insatser är inte endast kopplade till boende utan kan även gälla andra sociala insatser.