Föreningsbidrag för ensamkommande barn

Nu finns det pengar att söka för föreningar för att möjliggöra att ensamkommande barn som fyller 18 år under asylprocess kan bo kvar i Alingsås kommun. Sista ansökningsdag är 15 september.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt bidrag till kommuner. Statsbidraget är avsett som ett stöd till kommunerna att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess att bo kvar i kommunen. 

Alingsås kommun har beslutat att föreningar som gör insatser för målgruppen ska ha möjlighet att söka medel ur det tillfälliga statsbidraget 2018. Kommunen har även tagit beslut om en riktlinje för det aktuella bidraget.

Bidrag kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Alingsås kommun. Sista ansökningsdag är 15 september.

 För instruktioner se riktlinjer nedan.