Fonder, stipendier och föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningarna är viktiga för att kommunen skall kunna ge kommuninvånare en rik och meningsfull fritid. Kommunen beviljar därför bidrag till föreningar vars verksamhet uppfyller särskilda kriterier. Bidragens syfte är att ge föreningar en grundtrygghet för verksamheten.

Fonder och stipendier

Du har möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser. För att kunna söka måste du uppfylla vissa villkor. Information om vilka villkor och regler som gäller för att söka, hittar du hos respektive stiftelse.

Kronan på verket

Kultursatsning riktad till ungdomar som vill genomföra något som andra ungdomar kan ta del av.