Stiftelsen Alingsås kommuns skolfond

Fondens avkastning ska användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Alingsås kommun företrädesvis för:

  • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömvärd flit,
  • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,
  • hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • förvärv av material eller andra saker.

Välkommen att inkomma med ansökan till någon av följande adresser:

barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se (För elever i årskus F-9)
Barn- och ungdomskontoret, 441 81 Alingsås

kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se (För elever i gymnasieskolan)
Utbildningskontoret, 441 81 Alingsås