Frågor och svar om bostadsuthyrning till nyanlända

Är du intresserad av att hyra ut bostad till nyanlända vuxna eller familjer? Läs gärna igenom de vanligaste frågorna och svaren och lämna en intresseanmälan.

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

Svar: I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden.

Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

Svar: Ja, det som avtalas i hyreskontraktet gäller.

Finns det möjlighet att veta hur länge varje nyanländ person kommer att bo kvar?

Svar: Många stannar länge i sina bostäder, men det beror på utbudet av bostäder och individens egen vilja. Oftast beror önskad flytt på förändrad arbetssituation.

Är det kommunen eller den nyanlände som är hyrestagare?

Svar: Det är den nyanlände personen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand. 

Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Svar: Nej, den nyanlände hyresgästen skall behandlas som andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig. Se Hyresnämndens (länk) och Regeringens (länk) hemsidor för information kring hyror.

Hur kan jag säga upp avtalet, om jag vill det?

Svar: Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

Svar: Nej. Samma regler och garantier som för all privatuthyrning gäller även i detta fall. Kontraktet är mellan hyresvärden och den nyanlända personen. En nyanländ person har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning.

Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

Svar: Nej. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända?

Svar: Det kan behövas mer och tydligare information samt introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

Är det möjligt att ”testa” att hyra ut, exempelvis under en kortare period, innan jag bestämmer mig?

Svar: Nyanlända personer behöver ett så långvarigt boende som möjligt för att få bra sociala kontakter, relationer samt skolgång med mera. Därför prioriteras de som har möjlighet till längre kontrakt samt de utan tidsbegränsning.

Hur förmedlas bostäderna? Är det kommunen som bestämmer vem som får vilken bostad?

Svar: Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till. Flyktingmottagningen i kommunen tar emot intresseanmälan från dig som vill hyra ut och lämnar sen erbjudandet till Arbetsförmedlingens bosättningsenhet som matchar en person eller familjer till ert boende. Flyktingmottagningen hjälper också till att ordna ett första möte mellan hyresvärden och hyresgästen. 

Vart vänder jag mig med frågor kring att hyra ut min bostad?

Svar: Kontakta Lina Kron på integrationsavdelningen, 0322-61 61 75, lina [dot] kron [at] alingsas [dot] se