Reseområden och kostnad för resan

Reseområden

Du som har färdtjänsttillstånd kan beställa resa till samtliga kommuner inom Västra Götalandsregionen. Vilka dessa kommuner är kan du hitta i broschyren "Färdtjänst/Särskild kollektivtrafik i Alingsås kommun", som finns bifogad längst ned på denna sida.  

Kostnad för resan

Egenavgiften vid färdtjänstresa grundar sig på Västtrafik AB:s baspris jämte ett påslag om 50%. Färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå i och med att den erbjuder en transport från dörr till dörr och utifrån detta används en differentierad prissättning.