Ansök om färdtjänst

Här hittar du information om färdtjänst och hur du söker färdtjänst.

Rätt till färdtjänst styrs genom Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänsten är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som utförs med mindre fordon.

Färdtjänst kan du få som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken. För att få färdtjänst måste du ansöka om detta i din folkbokföringskommun. Det går inte att få färdtjänst på grund av hög ålder, oförmåga att bära kassar vid inköp, dålig ekonomi eller att man bor långt ifrån en busslinje. Funktionsnedsättningen ska vara varaktigt.

Regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst, som är antagna av Vård och äldreomsorgsnämnden i Alingsås, hittar du som bifogad fil längts ned på denna sida.

Alla blanketter gällande färdtjänst hittar du som bifogade filer längre ned på denna sida.

Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.

E-tjänst
Tillhörande information