Karta över kommunerna i Västra Götaland

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Rätt till färdtjänst styrs genom Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänsten är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som utförs med mindre fordon.

Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen, telefon 020-91 90 90.  
 

Riksfärdtjänst

Rätt till riksfärdtjänst styrs genom Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionshinder, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

För mer information kontakta färdtjänsthandläggare,
telefon 0322-61 67 01 vardagar kl 8.30 - 9.30

Resehjälpkortet

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Resehjälpkortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som resehjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

 

Tillhörande information