äldre person lär yngre person att spela gitarr

Kontaktfamilj, kontaktperson för barn och ungdom

En kontaktfamilj är en "helt vanlig" familj som känner ett engagemang för sina medmänniskor och som regelbundet kan tänka sig att ta emot ett barn i sitt hem. Ofta handlar det om varannan helg eller en helg i månaden. Syftet med insatsen är att ge den sökandes familj ett utökat nätverk för avlastning, stöd och stimulans.

En kontaktperson är en person som anlitas av socialförvaltningen för att stötta en enskild person. I detta fall handlar det också om att utöka den sökandes nätverk för stöd och stimulans.

Kontaktfamilj och kontaktperson är insatser. Alla socialtjänstens insatser föregås av en utredning. Utredningens syfte är att ge handläggande socialsekreterare en bild av barnets hela situation. På dessa grunder skall socialförvaltningen sedan fatta ett beslut som är till gagn för barnet. I dessa utredningar tillämpas alltid ett barnperspektiv. Detta innebär att man i beslutsprocessen tar ställning till vad som är bäst för barnet/den unge och om det är möjligt handlar efter det.