Misstanke om att barn far illa

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Alingsås kommun kan du vända dig till Socialförvaltningens Barn- och ungdomsenhet om du misstänker att barn far illa. De tar emot anmälningar och information.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis eller till social beredskap. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Kontakt

Socialförvaltningens Barn- och ungdomsenhet - telefonnummer till höger.

Polis

Telefon 114 14