Råd och stöd till föräldrar

Föräldrarådgivningen

Råd och stöd till föräldrar som vill få bättre kommunikation och samspel med sitt barn samt vill fungera bättre i sin föräldraroll.

Familjebehandlare

Vänder sig till föräldrar som har behov av stöd och förändring i föräldraskapet. Målet är att stärka och utveckla familjens egna resurser. 

Ansökan via Socialförvaltningen
Telefon: 0322-61 66 81

Mödra-/barnhälsovårdens psykologiverksamhet

Individuellt stöd i föräldraskapet för blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. Kontakt via Barnavårdscentral (BVC) eller Barnmorskemottagning (BMM).

Spädbarnsverksamheten

Mor-barngrupp för mammor med behov av extra stöd, från graviditet till barnets ettårsdag. Kontakt via Barnavårdscentral (BVC) eller Barnmorskemottagning (BMM).

Home-start familjekontakt i Alingsås

Home-Start Familjekontakt är ett föräldrastödsprogram där volontärer – familjekontakter besöker småbarnsfamiljer.