Råd och stöd till föräldrar

Föräldrarådgivningen

Råd och stöd till föräldrar som vill få bättre kommunikation och samspel med sitt barn samt vill fungera bättre i sin föräldraroll.

Familjepedagoger

Vänder sig till föräldrar som har behov av stöd och förändring i föräldraskapet. Målet är att stärka och utveckla familjens egna resurser. 

Ansökan via Socialförvaltningen
Telefon: 0322-61 66 81

Mödra-/barnhälsovårdens psykologiverksamhet

Individuellt stöd i föräldraskapet för blivande föräldrar och småbarnsfamiljer. Kontakt via Barnavårdscentral (BVC) eller Barnmorskemottagning (BMM).

Spädbarnsgruppen

Mor-barngrupp för mammor med behov av extra stöd, från graviditet till barnets ettårsdag. Kontakt via Barnavårdscentral (BVC) eller Barnmorskemottagning (BMM).

Home-start "Föräldrar stöttar föräldrar"

Kostnadsfritt föräldrastöd till småbarnsfamiljer med minst ett barn under sex år. Stödet ges i hemmet av en frivillig, erfaren och utbildad familjekontakt.