Föräldratelefoner

Barnens rätt i samhället (BRIS)

Vuxentelefon - om barn
Telefon: 077-150 50 50

Föreningen psykisk hälsa

Föräldratelefonen
Telefon: 020-78 67 86

Föreningen Nationella hjälplinjen

Kris- och stödsamtal
Telefon: 020-22 00 70
Texttelefon: 020-22 00 70

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)

Lokalförening Göteborg
Telefon: 031-12 89 01