Omsorg och hjälp

2019-05-31
Socialförvaltningen har i en kampanj tagit fram informationsmaterial för att bild och text berätta vilket stöd som finns om man utsätts för våld i en nära relation och för att uppmuntra att söka hjälp.
2019-05-17
I veckan prisades Hushållningssällskapet Väst som årets Samhällsentreprenör för sitt arbete med MatGlad-apparna. Ett pris som även Alingsås kommun kan glädjas åt då vi varit delaktiga i arbetet med apparna.
2019-05-07
Din ansökan om riksfärdtjänst vill vi ha senast 9 juni 2019
2019-05-17
I veckan prisades Hushållningssällskapet Väst som årets Samhällsentreprenör för sitt arbete med MatGlad-apparna. Ett pris som även Alingsås kommun kan glädjas åt då vi varit delaktiga i arbetet med apparna.
2019-05-07
Din ansökan om riksfärdtjänst vill vi ha senast 9 juni 2019
2019-03-27
Kan du tänka dig ett meningsfullt uppdrag? Alingsås har alltid behov av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem till barn och ungdomar.