En dag om demens

Anhörigstödet inom Förebyggandeenheten ordnade en demensdag tillsammans med Vårgårda kommun

I onsdags kom cirka 130 personer och tog del av demensdagen som innehöll föreläsningar och en minimässa.

Hanna Tehrani föreläste om demenssjukdomar, Per-Olof Åström beskrev hur en demensutredning går till och dagen avslutades med att Maria Estling Vannestål föreläste om att vara anhörig till en demenssjuk mamma. 

Bräcke diakoni, Nationella kompetenscentrum anhörig, Vårgårdas träffpunkt för personer med demenssjukdom, Frälsningsarmen och Förebyggandeenheten deltog på minimässan. Mary Andersson visade reminiscensmaterial och Carina Eriksson fanns på plats och berättade om sin demensbok.