portmonnä med hundra kronor

Ekonomi

Du som bor i Alingsås kommun kan få råd och hjälp som handlar om din ekonomi. Här hittar du information om budget- och skuldrådgivning, socialbidrag, hur du ansöker om bidrag från en stiftelse eller söker föreningsbidrag.

Budget- och skuldrådgivning

Om du har ekonomiska bekymmer och känner att du vill tala med någon om detta, är du välkommen att ringa kommunens budget- och skuldrådgivare. Budget- och skuldrådgivaren kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Om du inte själv kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt kan du ansöka om bistånd.

Föreningsbidrag

Föreningarna är viktiga för att kommunen skall kunna ge kommuninvånare en rik och meningsfull fritid. Kommunen beviljar därför bidrag till föreningar vars verksamhet uppfyller särskilda kriterier. Bidragens syfte är att ge föreningar en grundtrygghet för verksamheten.

Fonder och stipendier

Du har möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser. För att kunna söka måste du uppfylla vissa villkor. Information om vilka villkor och regler som gäller för att söka, hittar du hos respektive stiftelse.

Kronan på verket

Kultursatsning riktad till ungdomar som vill genomföra något som andra ungdomar kan ta del av.