David Hansen ser stora fördelar med NPÖ.

Digitalisering ökar patientsäkerheten i Alingsås

Ökad patientsäkerhet, färre telefonsamtal och minskad pappershantering. För hemsjukvården i Alingsås har digitaliseringen inneburit fördelar för både patienter och anställda. Nu lyfts Alingsås kommuns arbete fram som ett gott exempel i regionen.

När kommunalförbundet Fyrbodal ska inspirera sina kommuner att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen skapat har man bjudit in Alingsås kommun. I Västra Götaland är Alingsås en av två kommuner som verkligen har fört in NPÖ i sitt dagliga arbete.

NPÖ (Nationell Patientöversikt) är en tjänst som kommunen är ansluten till, där landstingets sjukhus och offentliga vårdinrättningar publicerar delar av sina journaler. Med samtycke från patienten har hemsjukvårdens personal möjlighet att gå in och se dessa journaler. Det sparar tid, minskar missförstånd och gör det möjligt för patienten att få en sammanhållen vård.

På torsdag åker en delegation från Alingsås till Uddevalla för att berätta om sina erfarenheter. Sjuksköterskan David Hansen ger exempel från sin vardag som belyser hur användandet av NPÖ har förbättrat vårdkvaliteten. Det kan till exempel handla om en patient som skickats med ambulans till lasarettet på kvällen. Via NPÖ kan sjuksköterskan gå in och se om patienten har blivit inskriven eller kommer att skickas hem. Eller en diabetespatient som åkt in till vårdcentralen med ett sår. Tidigare fick han förlita sig på att patienten själv kom ihåg att berätta att såret skulle läggas om hemma. Kanske fick patienten en lapp som försvann på vägen hem. Nu kan David Hansen själv gå in i NPÖ och se precis vad som gjorts på vårdcentralen och vad som ska göras framöver.

- Vi slipper en massa faxande, säger David Hansen.

Karin Grund, enhetschef inom hemsjukvården, berättar om hur hon gjort för att få det nya arbetssättet att slå rot. Det har bland annat handlat om att aktivt få in samtycken från alla patienter, utbildning för personalen att införa nya rutiner och regelbundna avstämningar. Allt för att få alla att förstå nyttan av att använda sig av de nya verktygen. Enligt Karin är användandet av NPÖ numera ett väl etablerat arbetssätt bland hennes personal.

Susanne Sandberg, it-samordnare på vård- och äldreomsorgsförvaltningen, berättar om vilka fördelar man ser med det nya arbetssättet.

- Patientsäkerheten ökar.  Dessutom sparar vi tid genom att vi jobbar modernare. Vi ser ett minskat behov av pappershantering. Det innebär dessutom att vi slipper dubbel journalföring, säger Susanne Sandberg.

Alingsås kommun ligger i framkant i regionen. I oktober gjordes 497 sökningar på 99 patienter i systemet, vilket kan jämföras med 6 sökningar  i Ale, 16 i Mariestad och 72 i Falköping. Susanne Sandberg ser framför sig att utvecklingen kommer att fortsätta och att samarbetet med andra vårdaktörer kommer att bli allt viktigare. Den 1/11 i år startade alla offentliga vårdcentraler i vårt närområde upp med att producera information till NPÖ vilket kommer att öka nyttan ytterligare. Än så länge finns inte de privata vårdinrättningarna med, men på sikt hoppas Susanne att de ansluter sig, för att öka tryggheten för sina patienter.

-Det finns en enorm utvecklingspotential. Därför är vi också väldigt beroende av att vårdinrättningarna ser till att publicera den information som vi vill ta del av, säger hon.