Dags för pensionärsföreningar att söka bidrag

Den 1 april är sista dagen för pensionärsföreningar att söka bidrag från vård- och omsorgsnämnden.

Som villkor för att söka bidrag från vård- och omsorgsnämnden gäller att föreningens verksamhet har en nära anknytning till frågor som direkt berör nämndens målgrupper och att föreningen har en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i nämndens regi.

Ansökan om föreningsbidrag ska vara nämnden tillhanda senast den 1 april varje år.

Kontakt

Ann-Sofie Bengtsson, 0322- 61 60 09 ann-sofie [dot] bengtsson [at] alingsas [dot] se 

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

Tillhörande information