Tillsyn av trängsel på serveringar

Verksamheter som serverar mat eller annan förtäring, till exempel restauranger, caféer, barer samt skol- och personalmatsalar har skyldighet att förhindra smittspridning av covid -19.

Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en särskild föreskrift. Den säger bland annat att verksamheterna ska ha rutiner som gör att det inte blir trängsel i köer, vid bufféer, bord och bardiskar. Det ska vara möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra.

Nya regler

De nya reglerna gäller sedan 24 mars 2020 och det är kommunens inspektörer som gör tillsynen. Om verksamheten inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan smittskyddsläkare förbjuda verksamheten.

Vad gör Miljöskyddskontoret?

Miljöskyddskontorets inspektörer har under april besökt cirka femton restauranger och caféer för att få en bild av läget. Vid besöken har de tittat på vad verksamheten redan gjort för att undvika trängsel och gett råd i de fall det finns mer att göra för att uppfylla kraven. Miljöskyddskontoret kommer fortsätta tillsynen av trängsel och nu uppmanar även Folkhälsomyndigheten till att trängseltillsynen prioriteras av kommunerna.

Vad är tillåtet?

Det kommer frågor både från allmänheten och verksamhetsutövarna om sällskap som vill sitta ihop. Det är tillåtet för sällskap att sitta ihop. Verksamhetsutövarens ansvar är att se till att de som inte tillhör ett sällskap ska ha möjlighet att kunna hålla avstånd till övriga besökare. Folkhälsomyndigheten uppmanar dock alla att alltid tänka på att hålla avstånd så mycket som möjligt. Bufféer är inte heller förbjudna men även där gäller att besökare har möjlighet att hålla avstånd.

Exempel på bra åtgärder som verksamheterna kan göra:

• Markera på golvet så att det är lättare för besökarna att hålla köer glesa

• Minska antal bord eller stolar alternativt spärra av vissa bord och stolar om inredningen är fast. Glöm inte uteserveringen!

• Informera via skyltar om att hålla avstånd

Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m

Allmänna råd om allas ansvar