Inga nationella prov

Dagens stora nyhet är att de nationella proven slopas under vårterminen.

Skolverket har nu tagit beslut om att alla nationella prov i både grundskola och gymnasienivå ska slopas under vårterminen 2020. Betyg ska emellertid sättas ändå, men då på de betygsunderlagen som finns utöver de nationella proven. Anledningen till beslutet är att Skolverket bedömer att skolverksamheten inte kan genomföra nationella prov på ett bra och rättvist sätt utifrån rådande förutsättningar.

Det går att läsa mer om beslutet på skolverkets hemsida. 

Information till yrkesmässig hygienisk verksamhet

Socialstyrelsen har kommit med information som riktar sig till verksamheter som jobbar med hygieniska behandlingar av olika slag. Det gäller exempelvis verksamheter som fotvård, akupunktur, hårvård och massage.

Här kan du ta del av informationen från Socialstyrelsen.

Vi söker personal

Alingsås kommun jobbar nu hårt med att planera för ett stort personalbortfall med anledning av covid-19. Därför söker vi personal som vill bli anställda som timavlönad personal. 

Klicka här för att läsa mer och komma till ansökningen.

Fortsatt personligt ansvar

I övrigt trycker Folkhälsomyndigheten fortsatt på det personliga ansvaret. Alla måste fortsätta att skydda riskgrupperna och minska smittspridningen genom att hålla sig hemma när man har symptom samt hjälpa personer över 70 år att minska sina sociala kontakter. Det är viktigt att veta att det inte råder utegångsförbud för äldre personer, utan det r just de sociala kontakterna som ska minimeras.