Fjärr- och distansutbildning på gymnasiet och Campus

Folkhälsomyndigheten och regeringen har nu rekommenderat att Sveriges gymnasieskolor, universitet, yrkeshögskolor och vuxenutbildningar ska övergå till distansutbildning. Den rekommendationen följer Alingsås kommun från och med onsdag 18/3.

Detta betyder att gymnasieelever inte ska komma till skolans lokaler utan istället bedriver sina studier på distans. Alla elever får information via Arena och från sin mentor eller rektor.

Noteras skall att gymnasiesärskolans individuella och nationella program fortsätter sin verksamhet som vanligt i skolans lokaler från och med onsdag 18 mars. En individuell kontakt kommer där att tas med eleverna.

Kultur- och utbildningsförvaltningen och eleverna i Alingsås kommun är väl förberedda på att studera genom fjärr- och distansundervisning. Därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förflyttar undervisningen från skolans lokaler till hemmet från och med onsdag 18/3. Detta gäller såväl Alströmergymnasiet som Campus Alingsås så länge rekommendationen från Folkhälsomyndigheten kvarstår. 

När det gäller vuxenutbildningen kommer distansundervisning erbjudas där det är möjligt. 

Följande beslut innebär dock att elevhälsoarbetet fortgår på plats för de elever som är i behov av denna funktion. Även möjligheten att kontakta elevhälsan via telefon finns, se nedan.

Det kommunala aktivitetsansvaret, Din väg, kommer att genomföra sin verksamhet som vanligt och caféet på Alströmergymnasiet håller öppet. Ledningsgrupp och administrativ personal kommer finnas tillgängliga på plats.