8/5 Nuläge covid-19

Besked om studentfirandet

I dag har kommunen gått ut information om hur det alternativa studentfirandet kommer att se ut i Alingsås. Firandet kommer att delas upp på fyra platser och på för- och eftermiddag för att minska smittspridningen. Mer om studentfirandet finns att läsa här.

Visir i allt vårdnära arbete

Efter att Folkhälsomyndigheten i går gått ut med att munskydd eller visir kan användas för att skydda de mest sköra i samhället har Alingsås kommun tagit den rekommendationen till sig. 

Beslut om att visir ska användas i allt vårdnära arbete som sker inom en meter från en brukare. Detta gäller från och med i dag i hela Alingsås kommun.

Fortsatt allvarligt läge

Göteborgsregionen har den senaste tiden haft en ökning av antalet fall och Folkhälsomyndigheten gissar på fredagen att toppen inte är nådd i vår region. Därför påminner vi ännu en gång om vikten av att ta det personliga ansvaret för att minska smittspridningen. Att ha en god handhygien, hålla avstånd till varandra och undvika större sociala sammanhang är tre viktiga bitar vi måste vara fortsatt noggranna med.