7/4 Nuläge covid-19

Folkhälsomyndigheten underströk ännu en gång det personliga ansvaret som alla måste ta. De förtydligade också att föreskrifterna gentemot restauranger och kaféer gäller även vid öppnade uteserveringar.

Det betyder att det inte får bildas köer och att att det måste glesas ut mellan borden för att minska smittspridningen. Även restauranggästerna har ett ansvar för att hålla avståndet till varandra. 

I dag informerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att det på krisinformation.se finns en speciell sida för dig som känner dig orolig på grund av covid-19. Där finns det tips, råd och telefonnummer för att du ska få den hjälp och stöd du behöver.

MSB pratade också om att begravningar är en social sammankomst som nu i möjligaste mån ska undvikas i stor skala. Men begravningar måste ändå hållas och då är tipset från MSB att hålla en mindre begravning skyndsamt för att sedan arrangera en större minnesceremoni längre fram när läget förändrats.

Vi påminner också om vikten av att vi alla undviker icke nödvändiga resor över påsken för att minska smittspridningen.