6/5 Nuläge covid-19

Dagens rapport från Folkhälsomyndigheten visar att läget är fortsatt allvarligt.
Det finns tendenser på att kurvan har vänt sakta nedåt, men för vår region är den tendensen ännu så pass svag att det inte finns utrymme för att slappna av på något sätt.

Sjukvården rapporterar om ett belastat med ändå stabilt läge sett över hela landet. För att avlasta sjukvården i den mån det går måste vi fortsätta hjälpas åt att minimera smittspridningen.

Därför handlar det även fortsättningsvis om att ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen. Tvätta händerna, håll avstånd till varandra och undvik större sociala sammanhang. Precis som tidigare måste vi också hjälpas åt med att skydda de personer som är över 70 år genom att vara hjälpsamma när det kommer till handling och andra ärenden där det är mycket folk i rörelse.