4/5 Nuläge covid-19

Måndagar brukar betyda eftersläpning på siffror av antalet rapporterade fall. Så även i dag, och kanske i synnerhet den här veckan när det varit en långhelg.

Men de något ofullständiga siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar att kurvan skulle kunna vara på väg att stanna av. De siffrorna bygger dock mycket på att situationen i Stockholm är på väg att lugna ner sig något, medan vi i vår region ännu inte kan se samma tendens.

Därför måste vi ta samma personliga ansvar som tidigare. Det betyder att vi ska fortsätta med god handhygien, att hålla avstånd till varandra och att skydda våra äldre och andra riskgrupper.

Här finns tips på bra länkar med mer information.