3/4 Nuläge covid-19

Folkhälsomyndighetens budskap gick i dag i samma tonläge som de senaste dagarna. Det betyder att kruvan går sakta uppåt i både landet och regionen. Det finns en samhällsspridning i hela Sverige och antalet fall blir fler och fler. Det är forsatt de äldsta som drabbas hårdast, och därför måste vi fortsatt fokusera mycket på att skydda riskgrupperna.

Råden för att motverka den stigande kurvan är desamma som tidigare. Det handlar alltså om att stanna hemma från arbete och skola även om man har lindriga symptom. Detta är särskilt viktigt om man i sitt jobb kommer i kontakt med äldre personer.

Vidare ska alla fortsatt undvika stora sociala sammanhang och personer över 70 år ska minimera sina sociala kontakter. Självklart ska man också hålla en god handhygien och hosta i armvecket för att minska smittspridningen. 

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) pratade om att den här krisen nu har ett perspektiv som spänner över hela samhället medan Socialstyrelsen manade till att sjuka personer bör hämta ut sina receptbelagda läkemedel i god tid för att inte riskera sin hälsa på något sätt. Fortsatt råder dock avrpådan för att hamstra mer medicin än vad man behöver.