27/4 Nuläge covid-19

Siffrorna som myndigheterna visar på måndagar dras ofta med en viss eftersläpning från helgen. Därför vet vi inte med säkerhet hur det har sett ut de senaste dagarna, men det finns ännu inget som tyder på att smittspridningen är på väg att avta i vår region.

Det är fortsatt utvecklingen i Stockholm som styr många av de nationella siffrorna, så det är viktigt att vi fortsätter att göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Råden för detta är desamma som tidigare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att tvätta händerna, att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang.

Även för personer över 70 år är riktlinjerna desamma. Undvik sociala kontakter och ta hjälp med att handla och göra andra ärenden. Men var gärna ute i friska luften på promenader och annat.

Mer information hittar du alltid från de här länkarna.