27/3 Nuläge med coronavirus covid-19

Regeringen har nu skärpt reglerna för allmänna sammankomster. Det är nu förbjudet med sammankomster på över 50 personer över hela landet.

På fredagen kom beskedet om de skärpta reglerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Syftet är att undvika folksamlingar och minimera smittspridningen i vårt samhälle. 

Nedan kan du se vad som avses med allmänna sammankomster och offentlig tillställning.

Med allmän sammankomst avses:
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet.
• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning.
• sammankomster som hålls för religionsutövning.
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar.
• tivolinöjen och festtåg.
• marknader och mässor.
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Folkhälsomyndigheten hoppas också att detta ska ha inverkan på privata fester och tillställningar som i juridisk mening inte innefattas av förbudet.

Om resor och personligt ansvar 

Folkhälsomyndigheten tryckte i dag också extra hårt på att man verkligen ska tänka igenom vilka resor inom landet som är nödvändiga. Det gäller både semesterresor och andra typer av resor som är aktuella nu när påsklovet närmar sig.

Dagens tredje huvudbudskap är att vi fortsatt måste hjälpas åt att skydda de äldre personerna. De över 70 år ska minimera sina sociala kontakter, och därmed inte vistas ute där mycket människor rör sig eller få besök i hemmet av släktingar och bekanta. Folkhälsomyndigheten har i veckan också deklarerat att de ska påbörja en informationskampanj riktad mot samhällets äldre invånare. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar också till uthållighet i att ta det personliga ansvaret för att minska smittspridningen. Tendensen är att smittan nu växer i vårt samhälle och då måste alla bidra med insatser för att plana ut kurvan och undvika att många blir sjuka samtidigt, vilket i så fall kan överbelasta sjukvården.