20/5 Nuläge covid-19

Inför långhelgen är det viktigt att vi har med oss samma budskap som tidigare. Vi kan inte fira vare sig Kristi himmelsfärdsdag eller Ramadan på samma sätt som vanligt eftersom vi måste fortsätta ta ansvar för att minimera risken för smittspridningen.

Vi har nått en platå på kurvan över nya fall. Men vi vet inte när kurvan vänder nedåt igen, och eftersom situationen är ansträngd i samhället är det viktigt att vi fortsätter göra allt vi kan för att minska smittspridningen.

Det handlar om att tvätta händerna, hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang. Vi ska också hålla oss hemma vid minsta sjukdomssymptom och vi ska undvika att resa genom landet.

Dessa rekommendationer måste vi ha med oss även nu under långhelgen.

Mer information från myndigheterna finns att hitta på den här sidan.