18/5 Nuläge covid-19

Fortsatt allvarligt läge

Folkhälsomyndigheten fortsätter att rapportera om samma trend som den senaste veckan, där antalet nya fall och antalet nya personer inlagda på sjukhus per dag så sakteliga minskar.

Men som vi påtalat tidigare är belastningen på samhället fortsatt hög så vi måste hålla ut och ta det personliga ansvaret för att minska smittspridningen även framöver.

Påminnelse till vårdnadshavare

Alingsås kommun vill påminna om att vårdnadshavare inte ska lämna sina barn på skola, förskola och fritids om barnet har milda sjukdomssymptom. Barnet ska också vara symptomfritt i 48 timmar innan han eller hon kan återvända till skolan eller förskolan. 

Som vårdnadshavare ska man också tänka på att man inte kan lämna eller hämta sitt barn om man har sjukdomssymtom. Då får man ordna med en annan vuxen som kan hämta och lämna barnet. 

Detta är åtgärder som måste vidtas för att vi ska minska smittspridningen i samhället.