18/3 Nuläge coronavirus covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att skydda riskgrupperna från smitta av covid-19 kvarstår. Det betyder att uppmaningen om att alla ska ta det personliga ansvaret är fortsatt mycket aktuell.

Sverige har en samhällssmitta av coronavirus covid-19. Det betyder att alla invånare måste hjälpas åt med att minimera spridningen för att sjukvården ska kunna ta hand om de som blir rejält sjuka. 

Därför trycker nu Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ännu en gång på det personliga ansvaret. Alla som har även lindriga symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma från skola och arbete tills de varit symptomfria i minst 48 timmar.

En annan tydlig förmaning från Folkhälsomyndigheten är att personer över 70 år ska minimera sina sociala kontakter. Det betyder att man ska undvika att besöka sina äldre anhöriga, och även hjälpa dem att handla mat och uträtta andra ärenden. Alla måste också hjälpas åt att behålla kontakten med sina äldre anhöriga på andra sätt än med fysiska besök för att även de äldre ska känna sig inkluderade i samhället.

En annan fortsatt viktig sak är att i möjligaste mån undvika besök på särskilda boenden för att skydda riskgrupperna ännu mer.

Vi påminner också om vikten av att fortsätta vara källkritisk. Tips på bra länkar där du hittar saklig information finns här.