17/4 Nuläge covid-19

Det finns fortsatt en smittspridning i Sverige. Men antalet nya fall har den här veckan planat ut något, och det är till stor del tack vare alla insatser och uppoffringar var och en gör ute i samhället.

Därför är dagens budskap att vi ska vara uthålliga i vårt personliga ansvar. Det är viktigt för att vi ska skydda riskgrupperna och avlasta sjukvården i den mån det är möjligt.

Fortsätt att hålla en god handhygien och att hålla avstånd till varandra. Hjälp personer över 70 år att minimera sina sociala kontakter och vi alla ska undvika större sociala sammanhang.

Vi ska också fortsätta vara källkritiska och endast lita på säkerställd information.