16/4 Nuläge covid-19

Folkälsomyndigheten förtydligade i dag att ungdomstävlingar och ungdomsmatcher är tillåtna om man följer riktlinjerna om att undvika folksamlingar och ge möjlighet till god handhygien. Barn och ungdomar som är sjuka ska givetvis inte delta utan hålla sig hemma. Däremot är det fortsatt avrådan från seniormatcher.

I landet i stort ser Folkhälsomyndigheten ingen uppgång efter påskhelgen även om dagens rapport gav en liten ökning av antal fall jämfört med gårdagen.

Vi uppmanas att vara uthålliga i vårt preventiva arbete för att fortsätta begränsa smittspridningen. Det är tack vare att alla tagit ansvar som vi haft en positiv utveckling den senaste tiden och det ansvaret måste vi fortsätta att ta.

Vi påminner om att du alltid hittar senaste korrekta information här.