16/3 Skydda riskgrupperna ännu mer

Folkhälsomyndigheten har nu konstaterat att vi har en samhällssmitta av coronavirus covid-19 i Sverige. Det betyder att det personliga ansvaret blir ännu större för att minimera smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Folkhälsomyndigheten kommer i grund och botten med samma rekommendationer som de gjort de senaste dagarna. Det betyder att alla måste hjälpas åt med att minimera smittspridningen genom att hålla en god handhygien och att stanna hemma från skola, förskola och arbete även vid lindriga sjukdomssymptom. Vilka symptom du känner är inte det viktiga, utan känner du dig sjuk på något sätt ska du hålla dig hemma och begränsa dina sociala kontakter tills du har känt dig helt frisk i 48 timmar.

Folkhälsomyndigheten betonade också att personer över 70 år ska vara extra försiktiga och minimera sin rörelse i samhället. Det betyder att vi måste hjälpas åt med att exempelvis handla mat och mediciner till samhällets äldre och andra riskgrupper. Man ska också tänka sig för innan man besöker äldre personer i hemmet, just för att minimera risken för smittspridning.  

Det är också fortsatt viktigt att vara extra vaksamma kring våra särskilda boenden. Vid symptom ska du aldrig besöka något boende och även om du är symptomfri ska du överväga om ditt besök är nödvändigt att genomföra. 

Till samlingssidan för coronavirus covid-19.