15/5 Nuläge covid-19

Fortsatt samma rekommendationer

Både i landet i stort och i vår region befinner vi oss fortsatt i en allvarlig situation. Antalet nya fall och antalet vårdade på intensivvårdsavdelning ökar visserligen inte, utan det ser ut som att vi har nått en platå på kurvan. Men platån ligger på en nivå som är mycket ansträngd för samhället, särskilt inom vård och omsorg.

Därför är det viktigt att vi fortsätter hålla ut och tar ansvar för att minska smittspridningen. Det handlar om samma budskap som tidigare med handhygien och att hålla avstånd som de två viktigaste, vid sidan av att man ska stanna hemma även vid milda symptom. Personer över 70 år får gärna vara ute i friska luften, men de ska undvika nära kontakter.

Det är tack vare alla insatser som ökningen av antelet nya fall har stannat av. Men faran är på intet sätt över utan det krävs uthållighet för att få kurvan att vända nedåt.