14/4 Nuläge covid-19

Siffror från påskhelgen visar att svenska folket reste betydligt mindre det här året än vad vi gör ett vanligt år utan coronavirus.

Det är viktigt att vi fortsatt jobbar hårt för att minimera smittspridningen i landet. Siffrorna om minskat resande över påsken var positivt, men myndigheterna påtalar ändå att krisen ännu inte är över. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pratar om uthållighet och vikten av att alla fortsätter att ta sitt personliga ansvar.

Folkhälsomyndigheten kommer senare i veckan med nya siffror på hur det ser ut på regional nivå. Det är fortsatt Stockholm som är värst drabbat, men sjukvården är ansträngd på fler platser än i huvudstaden. Det visar också siffror från Västra Götalandsregionen som på tisdagen berättade att vi på regionens sjukhus nu har över 200 personer som vårdas för covid-19.

I Alingsås kommun är det glädjande nog så att vi ännu inte fått in någon smitta på våra äldreboenden. Det ger ett gott betyg till både personal och övriga alingsåsare som varje dag arbetar hårt för att minska smittspridningen och skydda riskgrupperna.