1/4 Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

I dag kom Folkhälsomyndigheten med information om föreskrifter och allmänna råd som gäller för att minska smittspridningen i samhället. 

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt och de bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande sammankomster som kräver att deltagare träffas. Idrottsföreningar får också rekommendationen att för det första genomföra sina aktiviteter utomhus och för det andra att skjuta upp icke nödvändiga matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper samt att begränsa antalet åskådare. Dock uppmuntras det fortfarande till träning under sådana former som inte ökar risken för smittspridning. 

Vidare säger Folkhälsomyndigheten att inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Slutligen förtydligades att alla arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd samt att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. 

Dessa föreskrifter gäller vid sidan av det personliga ansvaret som sedan tidigare vilar på oss alla. Det handlar om att stanna hemma vid lindriga symptom, hålla en god handhygien samt skydda riskgrupperna genom att hjälpa grannar och anhöriga som är över 70 år med vardagsärenden. Sedan igår råder det också besöksförbud på våra äldreboenden som ett led i att skydda riskgrupperna.

Till föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida.