13/5 Nuläge covid-19

Läget i landet är i det närmaste oförändrat. Det sker just nu ingen ökning av antalet rapporterade fall per dag, men det finns fortfarande en smittspridning som vi tillsammans måste arbeta för att hålla nere.

För även om man kan skönja en stabilitet i kurvan är det en stabilitet på en hög belastning, särskilt inom vården och omsorgen.

Här kan du läsa mer information från våra myndigheter.