11/5 Nuläge covid-19

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade i dag siffror som visar tendenser på att svenska folket är på väg att slappna av i sitt beteendet och vidtar då inte åtgärder i samma omfattning som tidigare.

Därför poängterade Folkhälsomyndigheten återigen vikten av uthållighet i det personliga ansvaret för att minska smittspridningen.

Detta betyder att vi måste fortsätta att tvätta händerna, hålla avstånd till varandra och undvika större sociala sammanhang. Personer över 70 år ska undvika alla social kontakter och alla oavsett ålder ska stanna hemma om man känner av milda sjukdomssymptom.

Här finns det tips på bra länkar för den som vill läsa mer.