vuxenhänder som håller barnhänder

Du som vill bli frivillig familjekontakt

Home-Start Familjekontakt bygger på frivilliga, familjekontakter, som efter genomgången förberedelsekurs ger hjälp och stöd till familjer utifrån deras specifika behov och önskemål. Stöd som familjer kan efterfråga är exempelvis någon vuxen att samtala och bolla med; två extra händer i vardagen; någon som står bredvid i en svår livssituation och/eller någon som kan hjälpa till att hitta vägar in i en gemenskap.

Mer om Home-Start och bakgrunden

Detta får du som familjekontakt i Home-Start

  • 24 timmars förberedelsekurs
  • uppföljning, vägledning och social samvaro
  • inbjudan till kurser/föredrag
  • bli en del av ett internationellt nätverk

Vi vill att du

  • har föräldraerfarenhet
  • har en genuin vilja att finnas till för någon annan
  • har tid och lust att besöka en familj 2-4 timmar/v
  • är en ansvarsfull och lyssnande person
  • kan lämna utdrag ur Brotts- och Misstankeregister samt Socialregister

Kontakta Home-Start Alingsås