Uppskattad föräldrarådgivning i Alingsås

Föräldrarådgivningen i Alingsås uppskattas av de föräldrar och andra omsorgsgivare som får stöd där. Det visar en ny undersökning.

”Du vände allt till det bättre. Mitt barn hälsar att han inte glömmer dig. Vi vet att vi måste jobba vidare på våra svårigheter, vi skall göra det!”. Så lyder en av kommentarerna i den nya undersökningen om Föräldrarådgivningen i Alingsås.

Denna kommentar är inget undantag. Undersökningen visar att Föräldrarådgivningen i Alingsås generellt sett uppskattas av de föräldrar och andra omsorgsgivare som deltar i verksamheten. Omdömet är gott både vad gäller bemötandet och det stöd man får.

Samtliga som svarade i undersökningen angav att bemötandet på Föräldrarådgivningen var ”mycket bra” eller ”bra”, medan ingen alls hade valt svarsalternativen ”mindre bra” eller ”dåligt”. På frågan om man hade fått den hjälp eller de råd och det stöd som man önskat och förväntat sig, var resultatet nästan lika positivt. De allra flesta svarade ”i mycket hög grad” eller ”i hög grad”, medan drygt 3 procent (vilket motsvarar två personer) sa ”till viss del”. Ingen valde svarsalternativet ”inte alls”.

Professionella medarbetare som tar människor på allvar

Karen Alvstad är enhetschef på stöd- och behandling, dit Föräldrarådgivningen hör. Enheten ingår i sin tur i serviceavdelningen på socialförvaltningen i Alingsås. Karen Alvstad tror att undersökningens goda resultat beror på att medarbetarna är professionella, erfarna och kompetenta och på att Föräldrarådgivningen använder bra och verksamma samtalsmetoder. Att medarbetarna är så bra på att möta människor som befinner sig i svåra situationer är också avgörande.

De fyra medarbetarnas yrkesbakgrund skiljer sig åt, men samtliga har vidareutbildat sig och är professionella familjeterapeuter. Ilze Norman är en av dessa, och hon tror att en av anledningarna till undersökningens goda resultat är att de som jobbar på Föräldrarådgivningen tar människor på allvar. Den här fritt formulerade kommentaren från en av dem som svarade på enkäten uttrycker just detta: ”Jag fick bekräftelse på att jag är på rätt väg. Blev tagen på allvar vilket var mycket skönt.”

Bollplank snarare än rådgivning

Vad är då familjeterapeutens roll? Ilze Norman menar att det – trots namnet Föräldrarådgivningen – handlar mer om att vara något av ett bollplank, en reflektionspartner och en vägledare än om att ge färdiga råd. Hon understryker att det inte behöver vara något extremt allvarligt som hänt för att föräldrar ska vara välkomna till Föräldrarådgivningen. Vardagskonflikter och vardagstrassel är skäl som är goda nog.

Drygt 450 barn år 2012

Det var personer som hade avslutat sin rådgivning under perioden september 2012 till mars 2013 som svarade på enkäten. Deltagare i 70 av de 85 ärenden som avslutades under perioden fick möjlighet att svara på enkäten och 58 svar inkom. (Fler än en vuxen kan omfattas av ett och samma ärende.) Barnen till de föräldrar och andra vuxna som svarat på enkäten var från 0 till 20 år gamla.

År 2012 avsattes 1,6 miljoner kronor till Föräldrarådgivningen. Nära 170 familjer med sammanlagt 456 barn berördes av verksamheten. 92 av dessa barn var direkt involverade i kontakten med Föräldrarådgivningen.

MER LÄSNING

Mer information om Föräldrarådgivningens verksamhet och en längre intervju med familjeterpeuten Ilze Norman som arbetar där finns under: "Omsorg, hjälp", klicka sedan på "Föräldrastöd" i menyn till vänster och därefter på "Föräldrarådgivning".