Bebis

Föräldrautbildningar

Att vara förälder innebär ofta glädje, men ibland...

behöver man inspiration, kunskap och energi då föräldraskapet är en av livets viktigaste och ibland svåraste uppgift.

I Alingsås finns flera möjligheter att tillsammans med andra reflektera över viktiga frågor i föräldraskapet.

Barnmorskemottagning (BMM)

Föräldrastöd i grupp för blivande föräldrar. 

Närhälsan Alingsås barnmorskemottagning

Närhälsan Sollebrunn barnmorskemottagning

Barnavårdscentral (BVC)

Föräldragrupper för nyblivna föräldrar.

Medpro clinic Noltorp

Närhälsan Sollebrunn

Närhälsan Sörhaga

Närhälsan Ängabo

Vårdcentralen Centrum

Samtal och lek (SOL)

Pedagogisk gruppverksamhet för barn och föräldrar som har en påfrestande livssituation som missbruk/riskbruk, psykisk ohälsa eller våld i nära relation. Verksamheten erbjuder även grupper för barn som har skilda föräldrar i "Skilda världar" och enskilda samtal för barn i "Trappan".

Mer information om SOL och kontaktuppgifter

Utväg

Stödgrupper för föräldrar som upplever våld i nära relationer.

Utväg Borås

Familjeverkstan

Föräldrautbildning i grupp. Utifrån olika teman träffas föräldrar och cirkelledare för diskussion kring föräldraskapet.

Studieförbundet Bilda
Telefon: 0322-795 80

ABF
0322-190 70